Misija

Naša misija je da svojim vrhunskim kvalitetom pružanja usluga, dostupnošću, pouzdanošću ulivamo sigurnost i poverenje. Nastojimo da zadovoljimo njihove potrebe i želje i na taj način svi postajemo uspešniji. Prihvatamo ličnu odgovornost i težimo da uvek budemo drugačiji, bolji i podstičemo napredak.

Vizija

Naša vizija je da budemo vodeći na tržištu.
Naša vizija je da budemo moderno, inovativno i efikasno preduzeće koje pruža vrhunsku uslugu i doprinosi višem kvalitetu života naših klijenata.

Cilj Kompanije

Nepostojanje granica u zadovoljenju zahteva, potreba i očekivanja naših klijenata kroz neprekidno unapređenje kvaliteta pružanja usluga i uvođenje inovacija.

O nama

Agencija za poslovni konsalting "KRUNET" je konsultanska firma, koja pruža konsultanske usluge i stručnu pomoć poljoprivrednim gazinstvima, mikro, malim i srednjim preduzećima kako bi ojačali svoje kapacitete i pomogli im u daljem razvoju.

Usluge agencije obuhvataju sledeće:

  • Implementacija Međunarodnih standarda
  • Projekti Eu - donacije
  • Dizajn proizvoda i ambalaže
  • Povezivanja privrednih subjekata u cilju poslovne saradnje
  • Izrada specijalizovanih softvera za specifične potrebe preduzeća
  • Ispitivanje tržišta (domaće/strano)
  • Unapeđenje poslovnih sistema i procesa
  • Izrada profesionalnih web prezentacija

Najveći broj naših usluga finansijski obezbedjuemo preko fondova R. Srbije, Evropske unije, Evropske banke itd. Naše usluge su u većoj meri ili u potpunosti nadoknadive iz ovih fondova, a vaše finansijske obaveze prema nama svedene na minimum.

 

Saša Petrović

Direktor

Vlasnik i generalni direktor firme zadužen za projekte, standardizaciju, sertifikaciju, istraživanje tržišta.

Jasmina Cvetić

Poslovni konsultant

Izrada projekata, poslovnih planova, implementacija standarda...

Aleksandar Stevanović

Full Stack Programer

Izrada specijalizovanih softvera i API-ja, dizajn i analiza baze podataka, izrada web prezentacija

Dr Bojan Milosavljević, prof.

Full Stack Programer

Izrada specijalizovanih softvera za potrebe preduzeća. Profesor na Visokoj tehničko tehnološkoj školi strukovnih studuja u Kruševcu

Dejan Veljković

Dizajn

Dizajn proizvoda, ambalaže i etiketa. Vlasnik Lik studija iz Kruševca.

Ivan Starinac

Poslovni IT konsalting

Obuka za korišćenje specijalizovanog poslovnog softvera, instalacija i podešavanje poslovnog softvera, izrada web sajtova.