Fond za razvoj Republike Srbije


Pružanje savetodavne i stručne pomoći preduzetnicima, mikro, malim i srednjim privrednim subjektima i zadrugama u cilju konkurisanja i dobijanja kredita i besprovratnih sredstava kod Fonda za razvoj. Naša usluga se sastoji u sledećem:

 • Izrada odgovarajućeg poslovnog plana (biznis plana) koji je potreban radi konkurisanja kod Fonda za razvoj Republike Srbije
 • Konsalting (savetovanje) radi ispunjenja uslova i obezbedjivanje potrebne dokumentacije koja je potrebna radi konkurisanja kod Fonda za razvoj Republike Srbije.


Aktuelni krediti, garancije i bespovratna sredstva (subvencije) Fonda za razvoj su sledeći:

 • Fond za razvoj - Investicioni krediti
 • Fond za razvoj - Krediti za trajna i obrtna sredstva
 • Fond za razvoj - Kratkoročni krediti
 • Fond za razvoj - Krediti za održavanje tekuće likvidnosti
 • Fond za razvoj - Start-up krediti
 • Fond za razvoj - Podsticanje preduzetništva kroz razvojne projekte
 • Fond za razvoj - Garancije
 • Fond za razvoj - Krediti za refinasiranje
 • Fond za razvoj - Krediti za održavanje likvidnosti COVID-19

Sve informacije o kreditima, bespovratnim sredstvima Fonda za razvoj i dokumentacija koja je potrebna za konkurisanje kod Fonda za razvoj možete dobiti putem mobilnog telefona 064/143-72-45, telefona 037/350-31-31 ili email: office@krunet.net.

 

 

AKTUELNI JAVNI POZIVI FOND ZA RAZVOJ

Fond za razvoj - Krediti za održavanje likvidnosti COVID-19

Status: AKTIVAN

Vlada Republike Srbije na predlog Ministarstva privrede usvojila je Program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima izazvanim pandemijom COVID – 19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Nastavi sa čitanjem...

.

Fond za razvoj - Podsticanje preduzetništva kroz razvojne projekte

Status: AKTIVAN

Fond za razvoj Republike Srbije pokrenuo je Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2020. godini.

Nastavi sa čitanjem...

.

Fond za razvoj - Investicioni krediti

Status: AKTIVAN

Investicioni kredit Fonda za razvoj Republike Srbije namenjen je klijentima kojima su neophodna sredstva za finasiranje nabavke opreme, mašina, postrojenja, zatim izgradnju ili kupovinu proizvodnog ili poslovnog prostora.

Nastavi sa čitanjem...

.

Fond za razvoj - Krediti za trajna i obrtna sredstva

Status: AKTIVAN

Trajna obrtna sredstva su sredstva potrebna za finansiranje tekućih obaveza, a odnose se na nabavku sirovina i materijala, zaliha, kao i ostale proizvodne troškove, potraživanja od kupaca, obaveza prema dobavljačima.

Nastavi sa čitanjem...

.

Fond za razvoj - START-UP krediti

Status: AKTIVAN

Fond za razvoj Republike Srbije pokrenuo je Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2020. godini. Pravo za učešće na Javnom pozivu imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije dve godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva.

Nastavi sa čitanjem...

.

Fond za razvoj - Krediti za održavanje tekuće likvidnosti

Status: AKTIVAN

Krediti za održavanje tekuće likvidnosti Fonda za razvoj će se odobravati sa rokom otplate do 18 meseci u okviru koga može biti predviđen grejs period do tri meseca. Otplata kredita vršiće se u mesečnim/tromesečnim anuitetima.

Nastavi sa čitanjem...

.