IPArd - mera 1 - Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Ko može da konkuriše za sredstva


Krajnji korisnici su poljoprivredni proizvođači ili grupe proizvođača, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, i to:
•             fizička lica ili
•             pravna lica, sa manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava u posedu organa javne vlasti.


Korisnici treba da:


•             dokažu da nemaju neizmirene poreze ili obaveza za socijalno osiguranje, ni bilo kakve druge neplaćene obaveze prema državi u trenutku podnošenja prijave;
•             pošalju potpisanu izjavu da nisu aplicirali za isto ulaganje kod drugih EU i/ili državnih fondova;
•             u slučaju podnošenja zahteva za investicije kroz IPARD, korisnik mora da izmiri sve dospele obaveze po ranije odobrenim investicijama finansiranih od strane MPZŽS;
•             u slučaju kada korisnik nije vlasnik imanja ili zemljišta gde će se investicija vršiti, mora da podnese ugovor o lizingu ili zakupu koji pokriva period od najmanje 5 godina od dana konačne isplate.


Nacionalni standardi

 

 • Najkasnije do konačne isplate, gazdinstvo mora poslovati u skladu sa odgovarajućim nacionalnim standardima (pravilnici i zakoni) vezanim za zaštitu životne sredine i dobrobit životinja.
 • Podnosilac zahteva dostavlja uz zahtev za konačnu isplatu potvrdu iz nacionalne veterinarske i uprave za zaštitu životne sredine da se na gazdinstvu primenjuju i poštuju nacionalni standardi.

Standardi EU

 • Predmet investicije mora da ispunjava odgovarajuće standarde EU u pogledu zaštite životne sredine i dobrobiti životinja.

Ekonomska održivost gazdinstva

 

 • Za investicije preko 50.000 eura neophodan je kompletan biznis plan u skladu sa formom pripremljenom od strane IPARD Agencije;
 • Za investicije ispod 50.000 eura potrebna je pojednostavljena verzija biznis plana.

Zajednički prihvatljivi kriterijumi

 

 • Samo investicije nastale nakon potpisivanja ugovora mogu da budu plaćene, osim studija izvodljivosti i drugih konsultantskih troškova vezanih za pripremu prijave;
 • Korisnik je obavezan da u periodu od 5 godina nakon konačne isplate koristi investiciju u svrhu za koju je namenjena, bez suštinskih izmena;
 • Korisnici treba da dokažu svoja iskustva i znanja u oblasti poljoprivrede kroz:
 • Završenu srednju školu u oblasti poljoprivrede;
 • Iskustvo u poljoprivredi od najmanje tri godine (dokazuje se kroz upis u Registar Poljoprivrednih Gazdinstava);
 • Završen fakultet;
 • Završenu srednju školu i pisanu izjavu da će pohađati najmanje 50 časova obuke iz oblasti za koju konkuriše u IPARD programu.

 

Visina pomoći i stopa dorpinosa EU


Visina pomoći iznosi do:

 • 60% ukupnih prihvatljivih troškova
 • 65% za mlade poljoprivrednike (mlađi od 40 godina u trenutku podnošenja prijave),
 • 70% u planinskim oblastima. 


Minimalni i maksimalni iznos povraćaja sredstava po sektorima je sledeći:

 

 • Za voće, povrće i ostale useve:

min. 10.000 evra, maks. 700.000 evra;

 • Za sektor mleka i mesa:

 min. 15.000 evra, maks. 1.000.000 evra


Korisnik može dobiti podršku maksimalno 1,5 miliona evra javne pomoći iz IPARD II programa

 

SPECIFIČNI KRITERIJUMI PRIHVATLJIVOSTI PO SEKTORIMA


Proizvodnja mleka


Poljoprivredna gazdinstva sa 20 do 300 krava:

Investicije u izgradnju/rekonstrukciju i/ili u opremu

 • Investicije u poljoprivrednu mehanizaciju (uključujući traktore do 100 kW) i opremu;
 • skladišne kapacitete za stajnjak, uključujući specifičnu  opremu za objekte za manipulaciju i korišćenje stočne hrane i stajnjaka;
 • Investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu.
 • u objekte i opremu za upravljanje otpadom, tretman otpadnih voda, kao i opremu za sprečavanje zagađenja vazduha,
 •  za štale za muzne krave, uključujući opremu za objekte za proizvodnju mleka, opremu za mužu, opremu za hlađenje mleka i skladišne objekte na gazdinstvu,

Poljoprivredna gazdinstva sa preko 300 krava:

 • Izgradnja/rekonstrukcija kapaciteta za skladištenje stajnjaka i/ili nabavka specifične opreme i mehanizacije za manipulaciju i korišćenje stajnjaka;
 • Investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu.

Poljoprivredna gazdinstva sa 20 do 1.000 goveda/150 do 1.000 ovaca ili koza/ 100 do 10.000 svinja/ 4.000 do 50.000 brojlera

 

Investicije u izgradnju/rekonstrukciju i/ili opremu za:

 • štale,
 • objekte za upravljanje otpadom, tretman otpadnih voda, opremu za sprečavanje zagađenja vazduha,
 • skladišne kapacitete za stajnjak, uključujući specifičnu opremu za objekte za manipulaciju i korišćenje stočne hrane i stajnjaka,
 • specijalizovana oprema za transport stajnjaka;
 • Ulaganje u opremu i mehanizaciju (uključujući traktore do 100 kW);
 • Investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu.

Poljoprivredna gazdinstva sa preko 1.000 goveda, ovaca ili koza/ preko 10.000 svinja/ preko 50.000 brojlera po turnusu

 • Izgradnja/rekonstrukcija kapaciteta za skladištenje stajnjaka i/ili nabavka specifične opreme i mehanizacije za manipulaciju i korišćenje stajnjaka;
 • Investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu.

 

Ostali usevi (žitarice, uljarice, šećerna repa)


Poljoprivredna gazdinstva sa 2 do 50 ha zemljišta pod usevima:

 • Kupovina traktora (do 100 kW), mašina i mehanizacije, osim kombajna;
 • Izgradnja skladišnih objekata i oprema.

Poljoprivredna gazdinstva sa 50 do 100 ha zemljišta pod usevima:

 • Kupovina mehanizacije i mašina za poljoprivrednu proizvodnju (osim kombajna);
 • Izgradnja skladišnih objekata i opreme.

Poljoprivredna gazdinstva sa preko 100 ha zemljišta pod usevima:

 • Izgradnja, proširenje, renoviranje, modernizacija i opremanje skladišnih kapaciteta.

Poljoprivredna gazdinstva sa 2 do 50 ha zemljišta pod usevima:

 • Kupovina traktora (do 100 kW), mašina i mehanizacije, osim kombajna;
 • Izgradnja skladišnih objekata i oprema.

Poljoprivredna gazdinstva sa 50 do 100 ha zemljišta pod usevima:

 • Kupovina mehanizacije i mašina za poljoprivrednu proizvodnju (osim kombajna);
 • Izgradnja skladišnih objekata i opreme.

Poljoprivredna gazdinstva sa preko 100 ha zemljišta pod usevima:

 • Izgradnja, proširenje, renoviranje, modernizacija i opremanje skladišnih kapaciteta.

 

Ostali usevi (voće i povrće)

 

Poljoprivreda gazdinstva sa 2-20 ha jagodičastog voća i 5-100 ha drugog voća:

 • Kupovina traktora (do 100 kW), mašine i opreme;
 • Izgradnja/proširenje/renoviranje/modernizacija plastenika ili staklenika, kao i nabavka opreme i/ili materijala za proizvodnju voća, cveća i rasada;
 • Investicije u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili u opremu za objekte za skladištenje voća; uključujući ULO hladnjače;
 • Investicije u sisteme za zaštitu voćnjaka od grada (uključujući računarsku opremu);
 • Ulaganje u sisteme za navodnjavanje koristeći: podzemne vode (voda iz izvora ili vrela), i površinske vode (povlačenja iz reka, jezera i akumulacija), uključujući pumpe, cevi, ventile i prskalice.

Poljoprivredna gazdinstva sa 0,5-5ha plastenika/staklenika, ili 3–50 ha otvorenog prostora za proizvodnju povrća:

 • Kupovina traktora (do 100 kW), mašine i oprema;
 • Izgradnja/proširenje/renoviranje/modernizacija plastenika/staklenika, kao i nabavka opreme i/ili materijala za proizvodnju povrća, cveća i rasada;
 • Investicije u sisteme za navodnjavanje (otvoreno polje) povrća koristeći podzemne i površinske vode;
 • Investicije u izgradnju/rekonstrukciju/opremu za objekte za skladištenje povrća; uključujući ULO hladnjače;
 • Izgradnja sistema za navodnjavanje, uključujući pumpe, cevi, ventile i prskalice.

 

Za detaljnije o ovom programu pošaljite nam upit na naš email: office@krunet.net ili nas kontaktirajte putem telefona: 064.143.72.45 (Saša Petrović)