IPArd - mera 7 - „Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja“


Ko može da konkuriše?

 • Registrovani poljoprivrednici ili članovi poljoprivrednog  gazdinstva koji se bave poljoprivrednim ili nepoljoprivrednim aktivnostima na selu;
 • Mikro i mala privatna pravna lica iz ruralnih područja – u skladu sa Zakonom o računovodstvu RS (SG RS br. 62/2013 i njegove naknadne izmene).

Specifični kriterijumi prihvatljivosti

 

 • Maksimalan broj ležajeva je ograničen na 30 ležajeva po registrovanom korisniku.

 

Opšti kriterijumi prihvatljivosti:

 

 • Investicija mora biti u skladu sa relevantnim nacionalnim standardima;
 • Korisnik mora biti registrovan u skladu sa odredbama Zakona o turizmu (SG RS br 36/2009, 88/2010, 99/2011 i njegove naknadne izmene) na kraju realizacije investicije, a pre konačne isplate;
 • Za investicije preko 50.000 evra neophodan je kompletan biznis plan u skladu sa formom IPARD Agencije, dok je za investicije ispod 50.000 evra potrebna pojednostavljena verzija biznis plana;
 • Podnosilac zahteva dostavlja potpisanu izjavu da nije podneo zahtev za istu investiciju iz drugih javnih izvora finansiranja;
 • Podnosilac zahteva treba da dokaže da nema dugovanja prema državi (izmiren porez i socijalna davanja);
 • Investicije za koje su odobrena sredstva moraju se koristiti za tu namenu najmanje 5 godina nakon konačne isplate od strane IPARD agencije.

Prihvatljivi troškovi

 

 • Izgradnja i unapređenje nepokretne imovine;
 • Kupovina nove opreme i nameštaja, uključujući i specijalnu opremu i nameštaja za osobe sa invaliditetom i za decu;
 • Kupovina novih mašina i opreme za unapređenje ponude turističkog mesta u turističke i gastronomske svrhe, uključujući IT hardver i softver do njihove tržišne vrednosti;
 • Investicije u objekte za rekreaciju kao što su igrališta (spoljni i unutrašnji prostori) i oprema;
 • Opšti troškovi, kao što su honorari arhitektama, inženjerima i drugim konsultantima, studije izvodljivosti, sticanje patentnih prava i licenci do granice od 12% od ukupnih prihvatljivih troškova, od kojih su troškovi biznis planova do 5 %, ali ne više od 2.000 evra.
 • Investicija u obnovljive izvore energije na poljoprivrednom gazdinstvu (izgradnja, instalacija i opremanje), za sopstvene potrebe, mora biti deo projekta za turizam.

Visina pomoći – udeo javne podrške

 

 • Intenzitet pomoći:
 • iznosi do 65% vrednosti investicije (ukupnih prihvatljivih troškova);

Minimalni i maksimalni iznosi ukupnih prihvatljivih investicija

 

 • Minimalni iznos povraćaja sredstava je 5.000 evra;
 •  Maksimalni iznos povraćaja sredstava je 300.000 evra;

 

Korisnik može dobiti maksimalnu podršku od 400.000 evra javne podrške iz IPARD II programa.