IPARD - mera 7 - „Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja“


Sredstva IPARD fonda su namenjena za razvoj turizma na selu kao i diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja.

PRIHVATLJIVI KORISNICI

 • fizička lica;,
 • preduzetnici,
 • privredna društva koja su razvrstana u mikro ili malo pravno lice


OSTALI USLOVI U POGLEDU KORISNIKA:

 • Korisnik (fizičko lice, preduzetnik, privredno društvo) mora da bude upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i nalazi se u aktivnom statusu.
 • Korisnik IPARD podsticaja ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji regiona:
  • Beograda
  • Vojvodine
  • Šumadije
  • Zapadne Srbije
  • Južne i istočne Srbije
  u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj.

 

Napomena: Prebivalište, odnosno sedište korisnika može biti u urbanim ili ruralnim područjima, i ne mora se nalaziti na istom mestu na kojem će biti mesto investicije.

Na primer: Korisnik može imati sedište u Nišu, a investicija se realizuje na planini Zlatar. U ovom slučaju se gleda gde se realizuje investicija, a ne gde korisnik ima sedište ili ima prebivalište tako da je u ovom slučaju prihvatljiva investicija za IPARD.

 

USLOVI ZA PRIHVATLJIVE INVESTICIJE:

 1. Mesto investicije mora biti u ruralnom području , odnosno, području koji je naseljen sa manje od 150 stanovnika po km2
  Napomena: Većina gradova i većih naseljenih mesta koje imaju preko 150 stanovnika po kilometru kvadratom (km2) nisu prihvatljiva mesta za investiranje po ovom program.
 2. Maksimalno 30 ležajeva.
  Napomena: Korisnik ne sme da ima više od 30 individualnih ležajeva u svim kategorisanim ugostiteljskim objektima za smeštaj koje ima na celoj teritoriji republike Srbije.
  Provera maksimalnog broja ležajeva se proverava:
  • a) u trenutku podnošenja zahteva za odobravanje projekta,
  • b) u trenutku podnošenja zahteva za isplatu IPARD sredstava

  Broj ležaja se dokazuje podnošenjem kopije važećih rešenja o kategorizaciji za svaki od ugostiteljskih objekata za smeštaj koji su u vlasništvu korisnika, pri podnošenju zahteva u oba koraka pri ostvarivanju prava na IPARD podsticaje.
  Narednih godina nakon realizacije investicije i programa IPARD-a gde je korisnik konkurisao i ostvario subvencije, korisnik IPARD programa može da povećava svoje kapacitete u pogledu broja ležajeva.
 3. Vlasništvo nad objektom u koliko je predmet investicije u izgradnju i/ili opremanje.
  Napomena: Da bi korisnik mogao da investira u ruralni turizam, nije važno da li ima svoju zemlju ili ne (osim u delu koji je propisan Zakonom o ugostiteljstvu – npr. za investicije u kamp), ali važno je da ima vlasništvo nad postojećim objektom koji je predmet investicije u izgradnju i/ili opremanje.
 4. Zakup ili vlasništvo nad objektom koji se oprema.
  Napomena: Ukoliko je u pitanju samo investicija u opremanje objekta, korisnik ne mora da ima objekat u svom vlasništvu, već može i da ima pravo zakupa, odnosno korišćenja nad njim, na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekata, s tim da ako je objekat predmet zakupa, odnosno korišćenja ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno prava korišćenja.


INVESTICIJE U PROIZVODNJU ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA

Korisnik po ovoj meri IPERD programa ima pravo na investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora ali samo ako se energija iz obnovljivih izvora koristi za sopstvenu potrošnju u cilju obavljanje registrovane ugostiteljske, odnosno turističke delatnosti.

 

INVESTICIJE MOGU BITI REALIZOVANE ZA ROBU KOJA POTIČE IZ SLEDEĆIH ZEMALJA:

Austrija, Belgija, Bugarska, Češka Republika, Hrvatska, Kipar, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugalija, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Turska, bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Alžir, Jermenija, Azerbejdžan, Belorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Moldavija, Maroko, Sirija, Tunis, Ukrajina i Palestina.

 

PROVERA ISPUNJENOSTI USLOVA - TURIZAM

Nakon realizacije investicije, u skladu sa Rešenjem o odobravanju projekta, tehničko telo – turistička inspekcija (Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija) će izvršiti proveru ispunjenosti propisanih uslova u oblasti ugostiteljstva, odnosno turizma.

Pored toga, proveriće i ispunjenost kriterijuma za kategorizaciju objekta, a samo Rešenje o kategorizaciji će korisnik dostaviti pri podnošenju zahteva za isplatu IPARD podsticaja.

 

IZNOS IPARD PODSTICAJA

IPARD podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu do 65% vrednosti prihvatljivih troškova investicije (bez PDV-a).

 • najmanje 5.000 evra,
 • najviše 300.000 ecra po jednom zahtevu

Napomena: Ukupno u okviru Mere 7, u periodu sprovođenja IPARD II Programa, korisnik može da ostvari ukupan iznos IPARD podsticaja u vrednosti do 400.000 evra, i to kroz najviše tri projekta.

 

OPŠTI TORŠKOVI (troškovi konsultanata, projektanata, biznis plana…)

Vrednost prihvatljivih opštih troškova može biti najviše do 12% od vrednosti prihvatljivih troškova predmetne investicije.

Troškovi za izradu poslovnog plana prihvatljivi su do 5% od vrednosti prihvatljivih troškova predmetne investicije, i to do 2.000 evra.

Napomena: Opšti troškovi su jedini vid troškova koji može biti realizovan pre dobijanja Rešenja o odobravanju projekta. Prihvatljivi su svi troškovi za refundaciju kojii su bili za ovu namenu počev od 2014.godine.

 

BODOVANJE I RANGIRANJE

Podnosilac zahteva lice mlađe od 40 godina u momentu izdavanja rešenja o odobrenju projekta
20 bodova
Mesto investicije je u planinskom području, odnosno području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi 20 bodova
Poslovnim planom je predviđeno otvaranje novog radnog mesta, do podnošenja zahteva za isplatu (za preduzetnike) 20 bodova
Projekat uključuje investicije u infrastrukturu i opremu za osobe sa invaliditetom 10 bodova
Stečeno je obrazovanje*:
• Srednje stručno obrazovanje u oblasti ugostiteljstva/turizma u trogodišnjem, odnosno četvorogodišnjem trajanju (3 boda)
• Visoka stručna sprema stečena u visokoj školi strukovnih studija u oblasti ugostiteljstva/turizma (6 bodova)
• Visoka stručna sprema stečena na fakultetu (10 bodova)
*Bodovi za ovaj kriterijum se ne sabiraju, nego je potrebno odabrati jedan nivo obrazovanja za koji potencijalni korisnik može da ostvari bodove. Dokaz o stečenom obrazovanju mora da glasi na ime podnosioca zahteva, a u slučaju fizičkog lica, može da glasi i na ime člana porodičnog poljoprivrednog gazdinstva podnosioca zahteva za odobravanje projekta, koji je i član porodičnog domaćinstva podnosioca zahteva.
3 boda / 6 / 10 bodova

 

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI PO IPARD MERI 7

 • porezi, uključujući PDV;
 • carine, uvozne i druge dažbine;
 • kupovina, zakup ili lizing zemljišta i postojećih objekata, bez obzira na to da li će lizing rezultirati prenosom vlasništva;
 • kazne, finansijski penali i sudski troškovi;
 • troškovi poslovanja;
 • polovne mašine, mehanizacija i oprema;
 • bankarski troškovi, troškovi garancija i slični troškovi;
 • troškovi konverzije, troškovi i gubici u pogledu kursne razlike u vezi sa IPARD namenskim računom, kao i drugi čisto finansijski troškovi;
 • doprinosi u naturi;
 • troškovi održavanja, amortizacije ili zakupa;
 • troškovi špedicije, puštanja u rad, kao i za drugi operativni troškovi;
 • nabavka predmeta investicije putem lizinga, kompenzacije, asignacije i cesije ili nabavka na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja duga;
 • nabavka predmeta investicije gotovinskim plaćanjem - od strane preduzetnika, odnosno privrednog društva.

 

 

DOPUNSKA DOKUMENTACIJA