Mera 1

Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Krajnji korisnici su poljoprivredni proizvođači ili grupe proizvođača, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava...

 

Nastavi sa čitanjem...

 

mera 3

„Investicije u fizičku imovinu za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva“

Korisnici mogu biti preduzetnici i pravna lica/preduzeća sa manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava u posedu...

 

Nastavi sa čitanjem...

mera 7

Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja

Registrovani poljoprivrednici ili članovi poljoprivrednog gazdinstva koji se bave poljoprivrednim...

 

Nastavi sa čitanjem...


Mera 9

Tehnička pomoć

Mera podržava tehničku pomoć i troškove u vezi sa sprovođenjem IPARD programa. Cilj ove mere jeste da pomogne u sprovođenju i nadzoru programa...

 

Nastavi sa čitanjem...

 

mera 4

Mere u oblasti poljoprivrede, zaštite životne sredine, klime i organske proizvodnje: osnovni cilj mere je sticanje iskustva u sprovođenju i uvođenje metodologija i praksi EU u ovaj sektor.

 

Nastavi sa čitanjem...

mera 5

Priprema i implementacija Lokalnih razvojnih strategija (LEADER pristup): treba da doprinese razvoju civilnog društva i jačanju socijalnog dijaloga unutar ruralnih sredina...

 

Nastavi sa čitanjem...

AKTUELNI JAVNI POZIVI IPARD

plan poziva za 2019

Status: AKTIVAN

U nastavku možete pogledati zvaničan plan objavljivanja javnih poziva za 2019. godinu...

Nastavi sa čitanjem...

.

OBJAVLJENA KONAČNA RANG LISTA IPARD MERA 1 – ZA NABAVKU NOVOG TRAKTORA

Status: AKTIVAN (11.1.2019.)

Uprave za agrarna plaćanja je objavila konačnu RANG LISTU podnetih zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje u Drugom javnom pozivu za podnošenje zahteva.

Nastavi sa čitanjem...

.

Raspisan Drugi javni poziv za IPARD podsticaje za ulaganja u prerađivačke kapacitete

Status: Zatvoren (20.12.2018.)

Drugi javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva raspisan je danas....

Nastavi sa čitanjem...

.

OBJAVLJENA RANG LISTA IPARD MERA 1 – ZA NABAVKU NOVOG TRAKTORA

Status: ZATVOREN (06.12.2018.)

Uprave za agrarna plaćanja je objavila sledeću RANG LISTU podnetih zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje u Drugom javnom pozivu za podnošenje zahteva.

Nastavi sa čitanjem...

.

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA IPARD MERU 1

Status: Zatvoren (24.10.2018.)

Uprava za agrarna plaćanja je objavila treći Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava.

Nastavi sa čitanjem....

Raspisan Prvi ipard javni poziv za Meru 3

Status: ZATVOREN (28.05.2018.)

Prvi Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva u nabavku nove opreme, raspisan je, a rok za podnošenje zahteva je od 27. marta do 28. maja 2018. godine....

Nastavi sa čitanjem...


.

Raspisan IPARD javni poziv za nabavku novog traktora

ZATVOREN
Novi Javni poziv se očekuje juna 2018.

Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora, raspisan je 04.01.2018.godine i rok za podnošenje zahteva je od 04. januara do 26. februara 2018. godine....

Nastavi sa čitanjem...

.

Javni poziv IPARD za kupovinu nove mehanizacije i opreme investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava - MERA 1

Status:ZATVOREN (26.02.2018.)
Novi Javni poziv se očekuje juna 2018.

Javni poziv za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava – kupovinunove mehanizacije i opreme, raspisan je danas i rok za podnošenje zahteva za odobravanje prava na podsticaje je od 25. decembra 2017. godine do 26. februara 2018. godine...

Nastavi sa čitanjem...

.

plan poziva za 2017-2018

Status: ZATVOREN

U nastavku možete pogledati zvaničan plan objavljivanja javnih poziva za 2017. i 2018. godinu...

Nastavi sa čitanjem...

.

 

Za više informacije kontaktirajte nas putem telefona: +381.64.143.72.45 ili E-maila: office@krunet.net


 

O nama

Agencija za poslovni konsalting "KRUNET" je konsultanska kuća koja pruža savete i stručnu pomoć za IPARD program privrednim društvima, preduzetnicima i poljoprivrednim gazdinstava u cilju dobijanja bespovratnih sredstva (donacija).

Naša uloga u IPARD programu za klijenta se sastoji u sledećem:

 • pružanje saveta i stručne pomoći
 • pripremu konkursne dokumentacije
 • pripremu projekta
 • praćenju projekta nakon dobijanja rešenja o donaciji
 •  

  U koliko Vas interesuje učestvovanje na konkursu IPARD, možete nas kontaktirati!

   

  Kontaktirajte nas...