K.I.A. V5

Imate robno poslovanje? Hladnjaču za voće, magacin, ili pak proizvodnju a ne bi se bavili papirima, evidencijama, standardima...? Ko voli brda papira? Nudimo vam da se bavite samo Vašim poslom a sve to prepustite nama. Razvili smo program koji vam može pomoći, možete čuvati informacije o vašim proizvodima do poslednjeg grama bez ijednog papirića.

Obuhvatili smo otprilike sve što zahtevaju najsavremeniji standardi, takođe je program odrađen kao web aplikacija tako da možete pristupiti preko pretraživača, bez ikakve instalacije na vašem računaru. Kao dodatna pogodnost dostupna je apsolutno svuda gde je dostupan internet. Tako da imate imate sve opcije na vašem laptopu ili mobilnom telefonu čak i kada ste na putovanju.

Pocetna KIA Fruit
Prijem KIA Fruit

EVIDENCIJA PRIJEMA SIROVINE

Bićemo slobodni da kažemo da je jedna od najefikasnijih formi u ovoj aplikaciji, popunjavanjem ove forme završili smo:

 • Razdužili smo kooperanta za ambalažu koju je doneo
 • Ukoliko je unet podatak zadužen je za novu ambalažu koja mu je data
 • Od neto vrednosti koju je pokazala vaga oduzete su težina ambalaže i palete na kojoj sve stoji da bi dobili čistu neto težinu donete sirovine
 • Ukoliko je uneta cena (koja nije obavezna) po kilogramu i poreska stopa prema kooperantu smo se zadužili za vrednost robe

Kasnije kada imamo sve neophodne podatke o prijemu možemo prijem proknjižiti, sve od robe će se naći u međumagacinu gde je spremna za dalju obradu ili skladištenje. A prijemnicu ili račun možemo štampati. I ukoliko je kooperantu navedena e-mail adresa poslat mu je otkupni list. Sav taj posao je odrađen za minut popunjavanja forme

PRERADA I PREBIRANJE VOĆA

Ukoliko imate proizvodnju ili prebiranje u vašoj hladnjači, K.I.A. nudi i obradu radnih naloga.

Bilo da pravimo novi proizvod ili samo predađujemo, imamo evidenciju za utrošenu sirovinu i repromaterijal. Postoji i evidencija škarta proizvoda kao i svi podaci neophodni za najnovije standarde

Radni Nalozi KIA Fruit
Otpremnica KIA Fruit

OTPREMANJE ROBE I PRODAJA

Nakon prijema ili prerade možemo otpremiti robu svom kupcu. Istovremeno beležimo finansijsko stanje za kupca i nakon knjiženja otpremnice možemo štampati.

Dokumentacija za štampu na raspolaganju:

 • Otpremnica (bez cene)
 • Račun otpremnica (sa cenom)

EVIDENCIJA ROBE NA STANJU (U REALNOM VREMENU)

Nakon prijema i otpremanja robe u svakom trenutku imamo evidenciju o trenutnom stanju količine robe u našim magacinima

Magacini KIA Fruit
Kooperant KIA Fruit

DETALJAN PREGLED KOOPERANATA

Uz sve ove podatke možemo za svakog kooperanta imati informacije o:

 • Svim parcelama u vlasništvu kooperanta
 • Količinu robe koju je kooperant dostavio
 • Potrošene resurse (đubriva i pesticide) koje je kooperant utrošio na svojim parcelama
 • Ambalažu koju kooperant duguje, plus detaljan pregled kada je kooperant pozajmio / vratio
 • Finansijske podatke o svim potraživanjima i dugovanjima kooperanta

PRAĆENJE PRIMARNE PROIZVODNJE

Imate organsku proizvodnju? Ili vaši kupci zahtevaju od vas visoke standarde u primarnoj proizvodnji (kao što su Global GAP)? U okviru K.I.A. imate mogućnost praćenja primarne proizvodnje za svakog dobavljača.

Nudimo mogućnost praćenja:

 • Internih i eksternih provera parcela
 • Procene prinosa tokom godine
 • Vremenske prognoze
 • Đubrenja parcele
 • Zaštite od bolesti i parazita
 • Slike parcele

Kao krajnji rezultat dobijamo količinu Azota, Kalijuma, Fosfora i Bakra po hektaru za period od godinu dana, kao i procenu prinosa ove godine koji možemo očekivati na prijemu.

Kooperant KIA Fruit
Prijemnica KIA Fruit
Otpremnica KIA Fruit
Otpremnica KIA Fruit

ŠTAMPA DOKUMENTACIJE

Imate mogućnost da u svakom trenutku štampate bilo koji dokument koji se bude od Vas tražio

SAČUVAJTE VAŠU DOKUMENTACIJU

Da bi obezbedili sigurnost vaših podataka i dokumentacije postarali smo se da se svaki dokument čuva u digitalnom obliku na udaljenom serveru nezavisno od aplikacije.

Možete izabrati jedan od pouzdanih servisa kao što su Google Drive, Amazon S3, Dropbox ili ako imate sajt na domaćem shared hostingu možete držati dokumentaciju tamo.

Takođe nudimo i opciju da čuvamo sve na Vašem lokalnom računaru.

Arhiva KIA Fruit
Sledljivost KIA Fruit

SLEDLJIVOST

Na kraju, ali ne i najmanje bitno, šta god uradili sa vašim sirovinama, pomešali, podelili - imate evidenciju o preklu vaše sirovine. Svaka jedinica sirovine je obeležena jedinstvenim LOT brojem, tako da u svakom trenutku, od prijema do otpremanja do kupca imate najtačniju moguću sledljivost.

Na pitanje "Poreklo robe koju smo poslali određenom kupcu određenog dana prošle godine" znaćete odgovor za par trenutaka bez zaranjanja u papire.

ZVUČI VAM INTERESANTNO? IMATE JOŠ NEKI PREDLOG?

Aplikaciju je u potpunosti razvila Agencija Krunet, tako da vam stojimo na raspolaganju za bilo kakav dogovor, promenu koju bi uradili, novu opciju koju bi dodali...

Za sada aplikaciju smo podelili na 6 osnovna paketa i to:

PROBA MINIMUM PRIMARNA OSNOVNI ORGANIC PREMIUM
Maksimalan broj kooperanata 2 Neograničeno Neograničeno Neograničeno Neograničeno Neograničeno
Maksimalan broj prijemnica 25 Neograničeno Neograničeno Neograničeno Neograničeno
Maksimalan broj otpremnica 25 Neograničeno Neograničeno Neograničeno Neograničeno
Maksimalan broj radnih naloga 50 Neograničeno Neograničeno Neograničeno Neograničeno
Prijem sirovina i štampa prijemnica
Otpremanje sirovina i štampa otpremnica
Prerada i radni nalozi
Evidencija u magacinima
Sledljivost
Praćenje primarne proizvodnje
Broj korisnika 1 1 1 Neograničeno Neograničeno
Cena Besplatno Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt