Specijalizovani softveri

Agencija za poslovni konsalting "KRUNET" se bavi izradom specijalizovanih softvera za specijalne i nameske potrebe preduzeće.

Do sada je realizovan veliki broj softvera::

  • Strela d.o.o. - Softver za otkup, preradu i skladištenje voća - Hladis
  • Vule komerc d.o.o. - Softver za otkup, preradu i skladištenje voća - Hladis
  • Maks d.o.o. - Softver za otkup, preradu i skladištenje voća - Hladis
  • Voće produkt d.o.o. - Softver za otkup, preradu i skladištenje voća - Hladis
  • Sweet home - Softver za otkup, preradu i skladištenje voća - K.I.A. fruit
  • PET-ING - Softver za magacinsko zaduženje
  • Marić Centar d.o.o. - Softver za marketinški nastup na tržištu
  • Janeks d.o.o. - Softver za otkup, preradu i skladištenje voća - K.I.A. fruit

Najveći broj naših usluga finansijski obezbedjuemo preko fondova R. Srbije, Evropske unije, Evropske banke itd , tako da izrada softvera u većoj meri ili u potpunosti budu nadohnađene iz ovih fondova.

Za više informacije u vezi izrade i održavanje softvera kontaktirajte našu službu IT na telefon +381.64.143.72.45.