Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje

Status: AKTIVAN

Pravilnikom o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje...

Nastavi sa čitanjem...

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE INTERNACIONALIZACIJI MSP KROZ INDIVIDUALNO UČEŠĆE NA MEĐUNARODNIM SAJMOVIMA U INOSTRANSTVU

Status: AKTIVAN

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) kroz Program podrške internacionalizaciji MSP kroz individualno učešće...

Nastavi sa čitanjem...

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE SEKTORIMA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE

Status: AKTIVAN

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) kroz Program podrške internacionalizaciji MSP kroz individualno učešće...

Nastavi sa čitanjem...

Program internacionalizacije MSP u 2019. godini

Status: AKTIVAN

Razvojna agencija Srbije pokreće Program internacionalizacije malih i srednjih preduzeća u 2018. godini, a u cilju kreiranja uslova za ostvarivanje izvoznih poslova...

Nastavi sa čitanjem...

Raspisan Drugi javni poziv za IPARD podsticaje za ulaganja u prerađivačke kapacitete

Status: ZATVOREN

Drugi javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu....

Nastavi sa čitanjem...

OBJAVLJENA RANG LISTA IPARD MERA 1 – ZA NABAVKU NOVOG TRAKTORA

Status: AKTIVAN

Uprave za agrarna plaćanja je objavila sledeću RANG LISTU podnetih zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje u Drugom javnom pozivu za podnošenje zahteva....

Nastavi sa čitanjem...

Raspisan javni poziv za investicije u opremu u objektima za preradu

Status: AKTIVAN

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja, raspisalo je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u opremu u objektima za preradu mleka i mesa i proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića u 2018. godini.

Nastavi sa čitanjem...

KONKURS ZA EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA – JA SAM ODVAŽNA!

Status: ZATVOREN

IKEA Srbija, MasterKard i Fondacija Ana i Vlade Divac okupile su se se oko zajedničkog projekta „Ja sam ODVAŽNA!“ usmerenog na podršku ekonomskom osnaživanju žena u Srbiji....

Nastavi sa čitanjem...

RASPISAN PRVI IPARD JAVNI POZIV ZA MERU 1

Status: ZATVOREN

Uprava za agrarna plaćanja je objavila treći Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD...

Nastavi sa čitanjem...

Novi Pravilnik o podsticajima za investicije u sektoru mleka, mesa, vina, piva i jakih alkoholnih pića

Status: AKTIVAN

Pravilnikom se bliže propisuju vrste podsticaja programima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti...

Nastavi sa čitanjem...

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA I OPREME U STOČARSTVU

Status: ZATVOREN

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu...

Nastavi sa čitanjem...

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA I OPREME

Status: ZATVOREN

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku.

Nastavi sa čitanjem...

PODRŠKA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA

Status: ZATVOREN

Pravilnikom o podsticajima programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima (Službeni glasnik RS, broj 46/2018) propisuju se vrste podsticaja, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac prijave na konkurs za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku i po pojedinim vrstama podsticaja....

Nastavi sa čitanjem...

.

JAVNI POZIV ZA MMSPP U 2018. GODINI

Status: ZATVOREN

Razvojna agencija Srbije (dalje: RAS) razvila je Program podrške konkurentnosti, produktivnosti i internacionalizaciji (dalje: Program) u okviru Programa rada RAS za 2018. godinu. Opšti cilj...

Nastavi sa čitanjem...

.

Raspisan Prvi ipard javni poziv za Meru 3

Status: AKTIVAN

Prvi Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva u nabavku nove opreme, raspisan je, a rok za podnošenje zahteva je od 27. marta do 28. maja 2018. godine...

Nastavi sa čitanjem...

.

Subvencije za investicije u izgradnju i opremanje objekata za unapređenje poljoprivredne proizvodnje

Status: AKTIVAN

Podsticaji programu za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata za čuvanje i skladištenje voća i povrća i za unapređenje primarne stočarske proizvodnje...

Nastavi sa čitanjem...

.

Javni poziv za učešće u programu podrške sektorima prerađivačke industrije

Status: ZATVOREN

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) kroz sprovođenje Programa podrške sektorima prerađivačke industrije (u daljem tekstu: Program) ima za cilj unapređenje poslovnog ambijenta i povećanje konkurentnosti MMSP u okviru sektora prerađivačke industrije grupisane u četri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike kao prvi korak u implementaciji definisanih strateških ciljeva i aktivnosti...

Nastavi sa čitanjem...

.

Javni poziv IPARD za kupovinu nove mehanizacije i opreme investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava - MERA 1

Status: ZATVOREN (26.02.2018.)

Javni poziv za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava – kupovinunove mehanizacije i opreme, raspisan je danas i rok za podnošenje zahteva za odobravanje prava na podsticaje je od 25. decembra 2017. godine do 26. februara 2018. godine...

Nastavi sa čitanjem...

.

Podsticaji za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla

Status: AKTIVAN

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla (u daljem tekstu: podsticaji), uslovi, način za ostvarivanja prava na podsticaje i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku.

Nastavi sa čitanjem...

podsticaji za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje

Status: ZATVOREN

Pravilnikom se bliže propisuju vrste podsticaja za podršku programima koji se odnose na unapređenje konkurentnosti kroz podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje, uslovi, način za ostvarivanje prava na podsticaje i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku i po pojedinoj vrsti podsticaja...

Nastavi sa čitanjem...

.

Pravilnik o podsticajima za podršku investicijama u preradu i marketing

Status: AKTIVAN

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je novi Pravilnik o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz diversifikaciju ekonomskih aktivnosti kroz podršku investicijama u preradu i marketing na poljoprivrednom gazdinstvu...

Nastavi sa čitanjem...

.

Raspisan IPARD javni poziv za nabavku novog traktora

Status: ZATVOREN (26.02.2018.)

Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora, raspisan je 04.01.2018.godine i rok za podnošenje zahteva je od 04. januara do 26. februara 2018. godine....

Nastavi sa čitanjem...

.

Javni poziv za učešće u programu podrške izvoznicima - Komponenta 2

Status: ZATVOREN

Komponenta 2 je namenjena mikro, malim, srednjim privrednim društvima i preduzetnicima koji su realizovale makar jedan izvozni posao. MMSPP mogu da konkurišu pojedinačno ili udruženo (kao Konzorcijum) u zavisnosti od vrste aktivnosti...

Nastavi sa čitanjem...

 

KoriŠĆenju podsticaja za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Status: AKTIVAN

Podsticaji obuhvataju:

1) podsticaj za organizaciju naučno-stručnih skupova, seminara, radionica, tribina i predavanja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, na teritoriji Republike Srbije;

2) podsticaj za organizaciju privrednih manifestacija, sajmova i izložbi u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, na teritoriji Republike Srbije...

Nastavi sa čitanjem...

.

 

Za više informacije kontaktirajte nas putem telefona: +381.64.143.72.45 ili E-maila: office@krunet.net