Matijevic
Stočna hrana
MePlast - Ofingeri
Preduzeće za proizvodnju ofingera
AS Marketi
Lanac maloprodajnih objekata
DUOL
Preduzeće za proiyvodnju prehrane i kuhinjskih potrepština
Voni-m d.o.o.
Preduzeće za preradu voća i povrća
Dijamant Aca
Obrada i prodaja svih vrsta kamena
Vule komerc d.o.o.
Otkup, prerada, i zamrzavanje voća i povrća
Sweet home d.o.o.
Otkup, prerada, i zamrzavanje voća i povrća
AS Produkt
Proizvodnjom žičanih pletiva, eksera, bodljikave žice, pvc stubova, crna metalurgija.
Nutriko d.o.o.
Proizvodnja zdrave stočne hrane za sve vrste i kategorije domaćih životinja.
Šumsko blago d.o.o.
Otkup, prerada i skladištenje voća i šumskih plodova.
Miker produkt d.o.o.
Otkup prerada i skladištenje voća.