Usluga bezbednost i zdravlje na radu

 

 

Bezbednost i zdravlje na radu (BZR) podrazumeva skup mera koje sprovodi jedan pravni subljekt radi sprečavanja uticaja štetnih faktora radnpg procesa ili radne okoline na život i zdravstveno stanje zaposlenih.

Oblast Bezbednosti i zdravlje na radu reguliše Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon).

Agencija "Krunet" - Kruševac pruža konsultacije i pomoć u vršenju sledećih usluga:

  • Akt o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini
  • Preventivne mere COVID-19

Za sve informacije možete nas kontaktirati na neki od načina:

Agencija za poslovni konsalting "Krunet"

Bezbednost i zaštita na radu - Kruševac i centralna Srbija

Paje Jovanovića 15/14, Kruševac

Telefon: +381 37 350-31-31

Mobilni: +381 64 143-72-45

Email: office@krunet.net