OBJAVLJENA RANG LISTA IPARD MERA 1 – ZA NABAVKU NOVOG TRAKTORA

Uprave za agrarna plaćanja je objavila sledeću RANG LISTU podnetih zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje u Drugom javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora, broj 320-01-1/2018-VII od 4. januara 2018. godine, sa dopunom od 8. Januara 2018. Godine.


U prilogu možete pogledati Rang Listu.


VIŠE INFORMACIJE PUTEM TELEFONA ILI EMAIL-a OVDE!