PLAN POZIVA ZA 2019.GODINU!

konkursi IPARD 2019.godina

Napomena: Rokovi objave poziva su informatinog karaktera i podložni su promenama!

 

VIŠE INFORMACIJE PUTEM TELEFONA ILI EMAIL-a OVDE!