Raspisan Treći javni poziv za IPARD podsticaje za ulaganja u preradu u sektoru mleka, mesa i voća i povrća, jaja i grožđa!

Treci javni poziv IPARD

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisalo je Treći javni poziv IPARD za ulaganja u preradu za investicije u izgradnju, kao i nabavku nove opreme i mehanizacije. Sektori koji mogu da konkurišu su:


  1. Sektor mleka,
  2. Sektor mesa
  3. Sektor voća i povrća,
  4. Sektor jaja
  5. Sektor grožđa

Zahtev za odobravanje projekta može se podneti samo u okviru jednog sektora za jednu ili više investicija.


Rok za podnošenje zahteva je od 26 novembra 2019. godine do 24 februara 2020. godine


Po ovom Javnom pozivu opredeljena su sredstva u iznosu od 5.412.941.299 dinara, a visina podsticaja je 50%, odnosno 60% prihvatljivih troškova za investicije u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama.


Minimalan iznos podsticaja iznosi: 10.000 evra za sve sektore.


Maksimlni iznos podsticaja iznosi:

  1. Sektori voća i povrća, sektora mesa, jaja i grožđa:1.000.000 evra,
  2. Sektor mleka: 2.000.000 miliona evra.

Detaljan tekst Javnog poziva kao i prateća dokumetacija je u prilogu.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva mogu se dobiti i putem telefona:+38137 350 31 31 i emaila: office@krunet.net svakog radnog dana od 8:00 do 16:00 časova.