Subvencije za infrastukturu i opremu do 15.oktobra

IZVOR: Krunet UTORAK, 25.08.2017. | 10:10

 

Do 15.oktobra 2017. postoji mogućnost podnošenja dokumentacije za realizovane investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje.

 

Podsticaji obuhvataju podršku programima:

1) za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura i to:

– izgradnju objekta za čuvanje i skladištenje poljoprivrednih proizvoda

– nabavku nove opreme za objekat za čuvanje i skladištenje poljoprivrednih proizvoda

– nabavku nove opreme za pripremu proizvoda za tržište

– izgradnja objekta za skladištenje žitarica

– nabavku nove opreme za objekat za skladištenje žitarica

2) za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne stočarske proizvodnje i to:

– izgradnju objekta za smeštaj životinja

– nabavku nove opreme za objekat za smeštaj životinja

– građenje novog objekta za skladištenje stajnjaka

– nabavka nove opreme za manipulaciju, odlaganje, separaciju i distribuciju čvrstog i tečnog stajnjaka.

 

Pravo na subvenciju se ostvaruje, ako je, pored ostalog, investicija za koju se podnosi zahtev realizovana u periodu od 16. oktobra prethodne kalendarske godine, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanja prava na podsticaje i nije predmet podsticaja po nekom drugom osnovu, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima. Propisano je da iznos pojedinačnog računa bude veći od 50.000 dinara i da je račun za svaku pojedinačnu investiciju iz Tabele veći od 50.000 dinara.

 

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se Ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja, za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 15. aprila do 15. oktobra tekuće godine.

 

U ovom periodu isti podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za korišćenje podsticaja za jedan ili više podsticaja, pri čemu zahtev može obuhvatiti jednu ili više prihvatljivih investicija iz Tabele, u okviru odgovarajuće vrste podsticaja.

 

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je 8.000.000 dinara.

 

Korisnik podsticaja treba da namenski koristi, ne otuđi i ne omogući drugom licu korišćenje predmeta podsticaja u roku od pet godina od dana konačnosti rešenja.