Sredstva za razvoj seoskog turizma iz IPARD fonda

Za razvoj seoskog turizma prirema se konkurs koji će biti raspisan do kraja 2019.godine.


IPARD turizam se sprovodi kroz MERU 7, odnosno predviđena je diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i njihov razvoj poslovanja kroz turizam.


Na ovaj konkurs mogu da konkurišu registrovani poljoprivrednici ili članovi poljoprivrednog gazdinstva koji se bave poljoprivrednim ili nepoljoprivrednim aktivnostima na selu kao i Mikro i mala privatna pravna lica iz ruralnih područja.


Može se računati na 65% povraćaja prihvatljivih troškova investicije od strane IPARD-a.


Visina povraćaja sredstava može biti od 5.000 evra do 300.000 evra po 1 projektu.


Prihvatljivi troškovi:

  • Izgradnja i unapređenje nepokretne imovine u turizmu;
  • Kupovina nove opreme i nameštaja, uključujući i specijalnu opremu i nameštaja za osobe sa invaliditetom i za decu;
  • Kupovina novih mašina i opreme za unapređenje ponude turističkog mesta u turističke i gastronomske svrhe, uključujući IT hardver i softver do njihove tržišne vrednosti;
  • Investicije u objekte za rekreaciju kao što su igrališta (spoljni i unutrašnji prostori) i oprema;
  • Opšti troškovi, kao što su honorari arhitektama, inženjerima i drugim konsultantima, studije izvodljivosti, sticanje patentnih prava i licenci do granice od 12% od ukupnih prihvatljivih troškova, od kojih su troškovi biznis planova do 5 %, ali ne više od 2.000 evra.
  • Investicija u obnovljive izvore energije na poljoprivrednom gazdinstvu (izgradnja, instalacija i opremanje), za sopstvene potrebe, mora biti deo projekta za turizam.