Javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2021. godini


Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2021. godini.


Rok za podnošenje zahteva je 1. septembar 2021. godine. Krajnji rok za dostavljanje dopuna zahteva je 1. oktobar 2021. godine.


Konkursom je predviđena dodela kreditnih sredstava za unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, izgradnju turističke infrastrukture i suprastrukture kao i usklađivanje turističkih kapaciteta sa Zakonom o turizmu.


Pravo na korišćenje kreditnih sredstava imaju:

  • privredna društva registrovana za obavljanje delatnosti u oblasti turizma
  • preduzetnci koji su registrovani za obavljanje delatnosti u oblasti turizma
  • poljoprivredna gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava

Uslovi i način odobravanja sredstava

Učešće kreditnih sredstava u projektu ne može biti veće od 50% ukupne vrednosti projekta. Kreditna sredstva se mogu koristiti za finansiranje osnovnih i trajnih obrtnih sredstava. Učešće trajnih obrtnih sredstava može iznositi do 20% ukupno odobrenih kreditnih sredstava.

Za pravdanje odobrenih sredstava mogu se prihvatiti ulaganja koja je investitor imao u periodu od šest meseci pre podnošenja zahteva za odobrenje kreditnih sredstava Ministarstvu.


Kreditni uslovi

Kreditna sredstva realizuju se preko Fonda, sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz valutnu klauzulu.

Rok otplate dodeljenih kreditnih sredstava je do 72 meseca po isteku odložnog roka koji traje 12 meseci i računa se od dana prvog povlačenja kreditnih sredstava, osim za “green field“ investicije kojima se finansira izgradnja turističke infrastrukture i suprastrukture, za koje odložni rok traje 24 meseca i računa se od prvog povlačenja kreditnih sredstava.

Otplata kreditnih sredstava vršiće se u tromesečnim anuitetima koji dospevaju 31. marta, 30. juna, 30. septembra i 31. decembra u godini.

Instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita su:

  • sopstvena solo menica i hipoteka na nepokretnosti – građevinskom objektu, objektu u izgradnji ili građevinskom zemljištu u privatnoj svojini, u odnosu 1:1 na ukupnu vrednost odobrenih kreditnih sredstava, ili
  • sopstvena menica sa avalom poslovne banke, ili
  • garancija poslovne banke.

Minimalni iznos odobrenih kreditnih sredstava za poljoprivredna gazdinstva, preduzetnike i mikro pravna lica je 500.000 dinara, a za ostala privredna društva je 2.000.000 dinara.

Izvor: Krunet
VIŠE INFORMACIJA O IPARD PROGRAMU MOŽETE DOBITI PUTEM TELEFONA (064.143.72.45) ILI EMAIL-a (office@krunet.net)